Bedrifts- og næringsutvikling

Det er eit variert næringsliv i Ryfylke med høg kompetanse innan fleire felt – teknologi, energi, havbruk, landbruk, reiseliv, bergverks- og prosessindustri er store næringar.

Her er ei oversikt over selskap som jobbar med aktivitetar for å fremja vekst og utvikling, og sikra arbeidsplassar for å skapa eit godt arbeidsliv i Ryfylke.
Næringsforeningen i Stavanger har eit eige lokalstyret for Ryfylke og består i dag av medlemmar frå næringsliv og lokale næringsforeiningar i Ryfylke.
naeringsforeningen.no
Sauda Vekst AS er ei næringsforeining med over 80 lokale eigarar som skal bidra til utvikling av et variert næringsliv i Sauda. Du finn meir informasjon om arbeidet på nettsida deira.
portalsauda.no
Innovasjonselskapet og næringshagen TEAL jobbar for å bidra til auka verdiskaping, vekst og utvikling i deler av Ryfylke og i sør-Rogaland innan blågrøne næringar som veksthus og landbruk, havbruk, lokalmat, reiseliv og andre aktuelle næringar. 
teal.no
Næringshagen i Ryfylke er ein næringshage og eit regionalt innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for nyskaping, vekst og utvikling i og for næringslivet i Suldal, Sauda og
nhryfylke.no
New Kaupang organiserer tilgangen til areal, infrastruktur og kraft, kompetanse og nettverk i Rogaland.
newkaupang.no