RYFYLKE IKS

RYFYLKE IKS

Ryfylke IKS er samarbeidsrådet for fem av kommunane i Ryfylke. Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand har eit pliktande samarbeid på mange plan, som skal løfta og utvikla  Ryfylke på mange plan. Det kan vera alt frå arbeid om kraftkrevjande industri til samferdselsprosjekt.

Om Ryfylke IKS

Selskapet driv verksemda dels i eigen regi, dels som tilretteleggar for andre både offentlege og private verksemder.

Ryfylkerådet – ordførarane og rådmennene i eigarkommunane – er selskapets operative eigarar. Styret sørgjer for forsvarleg drift av selskapet og fører tilsyn med dagleg leiar. Kontoret ligg i dag på Hjelmeland, og har 5 tilsette. Administrasjonsmålet er nynorsk.

Kontakt

Styreleiar i Ryfylke IKS er Bjørn Laugaland, ordførar i Hjelmeland.
Bjorn.laugaland@hjelmeland.kommune.no

Vedtekter

Føremål og føresetnader:  Ryfylke IKS er eit interkommunalt selskap, oppretta med heimel i lov om interkommunale selskap av 29.1.1999 nr. 6, med kommunane Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand og Sauda som deltakarar. Andre kommunar har høve til å søkja medlemskap.

Føremålet med selskapet er å styrkja regionen gjennom større grad av interkommunalt samarbeid med hovudvekt på alle typar tiltaksarbeid og utviklingsprosjekt. Selskapet kan driva si verksemd dels i eigen regi og dels fungera som tilretteleggar for andre både offentlege og private verksemder.  Samarbeidet skal leggja til grunn deltaking frå likeverdige partar og skal vera eit supplement og ei støtte til kommunane si eiga verksemd.

Selskapet kan òg inngå samarbeidsavtalar med kommunar, andre selskap og verksemder.  Selskapet sitt administrasjonsmål er nynorsk.

Kontorstad er på Hjelmeland (i same bygg som Rymi).

ANDRE KONTAKTPERSONAR

Geir Ims

Dagleg Leiar

Ketil Barkved

Regionsutviklar

Astrid

Regionsutviklar

Rymi (Ryfylke Miljøverk Iks)

Ryfylke Miljøverk IKS

Geir Ims

Aktuelt frå Ryfylke IKS

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Ryfylkealliansen
Ryfylke Næringshage, Nedre Hauskjeneset 3, 4160 FINNØY
Kontaktpersonar

Tor Øyvind Skeiseid

Prosjektleiar
Telefon: 982 06 333
E-post: tor@ryfylkelivsgnist.no

Svanhild Eggebø Spanne

Prosjektmedarbeidar
Telefon: 907 73 796
E-post: svanhild@ryfylkelivsgnist.no
Ryfylke IKS
Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND
Kontaktpersonar

Geir Ims

Dagleg leiar
Telefon: 913 29 657
E-post: geir.ims@ryfylkeiks.no

Astrid Sørum

Admin
Telefon: 916 75 609
E-post: astrid@ryfylkeiks.no

Ketil Barkved

Regionutviklar
Telefon: 917 66 096
E-post: ketil.barkved@ryfylkeiks.no
Ryfylkefondet
Ryfylkevegen 7040, 4130 HJELMELAND
Kontaktpersonar

Torkel Myklebust

Fondstyrar
Telefon: 414 47 800
E-post: torkel.myklebust@ryvet.no