Digitalt og genialt til ungdom

jan 26, 2021 | Framside, Nyhende, Ryfylkealliansen

Stian Jelsa og Anna Larsen Vaage leverte til 20 i stil og innhald, då yrkesmessa i indre Ryfylke blei heildigital.

– Vegen blir til medan han går, slo Stian og Anna fast, då dei skulle vera vegvisarar for ungdomar som skal finna ut kva dei skal velja av utdannings- og yrkesløp. Personleg tvist og gode intervju prega den aller første, ufrivillige digitale yrkesmessa for Sauda og Suldal.

Ufrivillig, ja vel. Men, svært bra, utan tvil. Og nødvendig.
– Torsdag 21. januar, på sjølve dagen for yrkesmessa, hadde sendinga vår 23 000 visningar og www.utdanningiryfylke.no fekk 1 000 nye brukarar, fortel prosjektleiar Marit Larsen i Suldal Vekst.
– Me fekk til ein skikkeleg digital versjon av ei utdanningsmesse, takka vera eit fantastisk samarbeid med mange dyktige partar, skyt dagleg leiar Inge Løyning i Sauda Vekst fast.

Elevane både i Suldal, og som her ved Sauda ungdomsskule, fekk yrkes- og utdanningsmessa servert rett på skjerm i klasserommet. Foto: Gro Melstveit

Aldri eit år utan
Yrkes- og utdanningsmessa i Indre Ryfylke har i årevis vore av det omfattande, grundige og levande slaget. Anna kvart år i Suldal, anna kvart år i Sauda. Utstillarar og ungdom i same lokale. Kva skal eg velja? Kva bør du velja? Kva arbeidsplassar ventar på meg her i Ryfylke? Suldal Vekst og Sauda Vekst har hatt hovudansvaret.
– Så fekk me Covid19-situasjonen. Kva skulle me gjera med utdanningsmessa? Me måtte tenkja heilt nytt og sjå om næringsliv, kommunar og skular ville satsa på ei annleis og langsiktig rekruttering i 2021, seier Marit Larsen.

Det var JA over heile linja. Kommunane og vekstselskapa sette av ekstra midlar til rekrutteringsarbeidet.
– Og næringsaktørane i Suldal og Sauda stod klare med ein gong, utan at dei strengt tatt visste korleis innhaldet skulle bli. Ein fantastisk respons, skryt Marit Larsen.
– Når i tillegg dei store nasjonale utdanningsinstitusjonane på høgare utdanning, også ville vera synlege, så gjekk det verkeleg vegen, supplerer Inge Løyning.
Det blei yrkesmesse i år også. Og det er framleis … på nettet.

– Eit fantastisk samarbeid mellom næringsliv, kommunar og utdanningsinstitusjonar, fastslår prosjektleiar Marit Larsen i Suldal Vekst.

Bransjehus og filmar
Saman med prosjektleiar Suldal Vekst, fekk Omega Design bygd opp nettportalen som nærast ser ut som ein landsby. Her er det ulike bransjehus du kan gå inn i for å læra meir om utdannings- og yrkesval.
– I tillegg til nettportalen, var me tydelege på at me måtte gjera noko torsdag 21. januar også. Det var trass alt sjølve dagen for utdanningsmessa, understrekar Marit Larsen.
Resultatet var ei herleg «live»-sending der ungdomane Stian Jelsa og Anna Larsen Vaage er vertsskap, og der dei snakkar med unge folk som enten er frå eller arbeider i Indre Ryfylke.
– Kombinert med kjekke filmar om regionen, bedrifter og utdanningsval, blei det tøft og innhaldsrikt, konkluderer Marit Larsen og legg til:
– Me ønskjer sjølvsagt den fysiske messa tilbake neste år. Men, det fine nå er at me har ein digital plattform, som vil vera til god hjelp for ungdom framover.

Nysgjerrig på sendinga, utstillarar, filmar og bransjehus? Gå inn på www.utdanningiryfylke.no

– Bransje-landsbyen ligg klar for deg på www.utdanningiryfylke.no. Velkomen på besøk!

Arkiv

Relaterte innlegg

Optimisten trur på opptur

Optimisten trur på opptur

- Akkurat nå sit eg på gjerdet og ventar på at det losnar. Då trur eg det blir ein bra sommar, seier Kai Risa på Rennesøy. Han er klar for aktivitet og bubilar.Kai Risa har styrt Sjøberg Ferie i over halvparten av dei 21 åra verksemda har eksistert. I sjøkanten på...

Kva veit du om Ryfylke?

Kva veit du om Ryfylke?

Quiz deg til flotte premiar frå Ryfylke! Kvart år kjempar 8.klassingane i Ryfylke i den store Ryfylkequizen. Ryfylkealliansen reiser rundt til dei ulike ungdomsskulane i Ryfylke med mål om å læra 8. klassingane om Ryfylke. 8.klassingane får også eit innhaldsrikt...

Vel verd å feira eittåring

Vel verd å feira eittåring

Med bakvarer, komler, varme smil og nystrokne t-skjorter feira Ryfylke Bakeri og Konditori eit år i nye lokale på Tau. Og folk blei med på festen.- Det har vore ein kjekk, travel dag. Ja, godt med folk frå morgon til kveld, og meir gjestar og pengar i kassen enn ved...

Pin It on Pinterest

Share This