Digitalt og genialt til ungdom

jan 26, 2021 | Framside, Nyhende, Ryfylkealliansen

Stian Jelsa og Anna Larsen Vaage leverte til 20 i stil og innhald, då yrkesmessa i indre Ryfylke blei heildigital.

– Vegen blir til medan han går, slo Stian og Anna fast, då dei skulle vera vegvisarar for ungdomar som skal finna ut kva dei skal velja av utdannings- og yrkesløp. Personleg tvist og gode intervju prega den aller første, ufrivillige digitale yrkesmessa for Sauda og Suldal.

Ufrivillig, ja vel. Men, svært bra, utan tvil. Og nødvendig.
– Torsdag 21. januar, på sjølve dagen for yrkesmessa, hadde sendinga vår 23 000 visningar og www.utdanningiryfylke.no fekk 1 000 nye brukarar, fortel prosjektleiar Marit Larsen i Suldal Vekst.
– Me fekk til ein skikkeleg digital versjon av ei utdanningsmesse, takka vera eit fantastisk samarbeid med mange dyktige partar, skyt dagleg leiar Inge Løyning i Sauda Vekst fast.

Elevane både i Suldal, og som her ved Sauda ungdomsskule, fekk yrkes- og utdanningsmessa servert rett på skjerm i klasserommet. Foto: Gro Melstveit

Aldri eit år utan
Yrkes- og utdanningsmessa i Indre Ryfylke har i årevis vore av det omfattande, grundige og levande slaget. Anna kvart år i Suldal, anna kvart år i Sauda. Utstillarar og ungdom i same lokale. Kva skal eg velja? Kva bør du velja? Kva arbeidsplassar ventar på meg her i Ryfylke? Suldal Vekst og Sauda Vekst har hatt hovudansvaret.
– Så fekk me Covid19-situasjonen. Kva skulle me gjera med utdanningsmessa? Me måtte tenkja heilt nytt og sjå om næringsliv, kommunar og skular ville satsa på ei annleis og langsiktig rekruttering i 2021, seier Marit Larsen.

Det var JA over heile linja. Kommunane og vekstselskapa sette av ekstra midlar til rekrutteringsarbeidet.
– Og næringsaktørane i Suldal og Sauda stod klare med ein gong, utan at dei strengt tatt visste korleis innhaldet skulle bli. Ein fantastisk respons, skryt Marit Larsen.
– Når i tillegg dei store nasjonale utdanningsinstitusjonane på høgare utdanning, også ville vera synlege, så gjekk det verkeleg vegen, supplerer Inge Løyning.
Det blei yrkesmesse i år også. Og det er framleis … på nettet.

– Eit fantastisk samarbeid mellom næringsliv, kommunar og utdanningsinstitusjonar, fastslår prosjektleiar Marit Larsen i Suldal Vekst.

Bransjehus og filmar
Saman med prosjektleiar Suldal Vekst, fekk Omega Design bygd opp nettportalen som nærast ser ut som ein landsby. Her er det ulike bransjehus du kan gå inn i for å læra meir om utdannings- og yrkesval.
– I tillegg til nettportalen, var me tydelege på at me måtte gjera noko torsdag 21. januar også. Det var trass alt sjølve dagen for utdanningsmessa, understrekar Marit Larsen.
Resultatet var ei herleg «live»-sending der ungdomane Stian Jelsa og Anna Larsen Vaage er vertsskap, og der dei snakkar med unge folk som enten er frå eller arbeider i Indre Ryfylke.
– Kombinert med kjekke filmar om regionen, bedrifter og utdanningsval, blei det tøft og innhaldsrikt, konkluderer Marit Larsen og legg til:
– Me ønskjer sjølvsagt den fysiske messa tilbake neste år. Men, det fine nå er at me har ein digital plattform, som vil vera til god hjelp for ungdom framover.

Nysgjerrig på sendinga, utstillarar, filmar og bransjehus? Gå inn på www.utdanningiryfylke.no

– Bransje-landsbyen ligg klar for deg på www.utdanningiryfylke.no. Velkomen på besøk!

Arkiv

Relaterte innlegg

Juvelen Nordmarka

Juvelen Nordmarka

Heile 100 mål er tilrettelagt for næring. Nå tar interessa for alvor av. Tau Næringspark er blitt populært. - Me skulle vera klare til Ryfast opna. Det klarte me, og me merkar verkeleg at fleire vil etablera seg her.Hogne Fjellanger ser stolt rundt...

SMIL i Ryfylke

SMIL i Ryfylke

Ja, dei kallar det så, Staal og MIL. Då blir det SMIL. Fokuset er bulyst og næringsliv i Ryfylke. Gjer deg klar for spennande haustdagar på Jørpeland. - Nå går dei to store idrettslaga på Jørpeland og Tau saman om å arrangera ein skikkeleg stor fest, kommenterer...

Pulserande perlå Sand

Pulserande perlå Sand

Kos deg med magasin to av Ryfylkepuls. Og i denne septembersendinga tar me pulsen på Sand i Suldal. Her kjenner ein framleis lukta av OL-gull. Korleis? Vel, sand på Sand er ein suksess. Det er også kopling mellom næring, skule og det offentlege. Laksen har hoppa godt...

Pin It on Pinterest

Share This